Bizi Arayın: +90 216 680 02 13

ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Enerji sektöründe müşterilerine montaj, vinç ve taşımacılık konularında hizmet vermekte olan firmamız faaliyetlerini yerine getirirken ortaya çıkan çevre boyut ve etkilerini tespit ederek;

Bu etkilerin çevreye vereceği zararları ortadan kaldırarak veya en aza indirerek çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak,

Yürürlükte bulunan çevre ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak,

Müşterilerde, tedarikçilerde, çalışanlarda ve diğer ilgili taraflarda çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerde, en etkin kullanım ile enerji ve diğer doğal kaynakların tüketimini en aza indirerek tasarruf
sağlamak,

Çevreye saygılı olmak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi
uygulamak ve sürekli iyileştirmek ana hedefimiz ve amacımızdır.

FOTOĞRAFLAR